הזמנה לקבלת הצעות לשירותי ניהול תכנון בפרויקטים להתחדשות עירונית