מכרז להחלפה והתקנה של דשא סינטטי במגרשי כדורגל קיימים