מכרז לאספקה והתקנה של משטחי בטיחות מסוג דשא סינטטי למתקני משחק