אחזקה ופיתוח מערכות חשמל במוסדות חינוך ומבני ציבור במאור רחובות ואירועים עירוניים