מכרז להקמת מאגר חברות לשירותי קידום ובקרת פרויקטים