הארכת מכרז פנימי-חיצוני מס' 32-2020 עו''ס אזרחים ותיקים בני משפחה מטפלים