מכרז 03/21 לאספקה של חומרי יצירה ומשחקים עבור מעונות יום צהרונים וקייטנות