קול קורא - הזמנה להגיש הצעת מחיר לשירותי ייעוץ בתחום האיטום