מכרז מס' 026/2021 הזמנה לקבלת הצעות לביצוע שירותי ראיית חשבון במיקור חוץמכרז מס' 026/2021 הזמנה לקבלת הצעות לביצוע שירותי ראיית חשבון במיקור חוץ