מכרז פומבי מס" 03/2021 לקבלת זיכיון להפעלת מזנון/בית קפה/מסעדה/קונדטוריה חלבי/ת במבנה בית ההנדסה בעיר מודיעין מכבים רעות