מכרז 5/2019 ליווי ניהולי צוות מערך שיקום בכיר בריאות הנפש