מכרז פומבי מספר 18/2019 למתן שירותי פרסום, שיווק ועיצוב (גרפיקה)