מתן שירותי תפעול ותחזוקת מזרקות ובריכות נוי אקולוגיות בתחום העיר אשקלון