מכרז לביצוע עבודות מיזוג אויר בחדר ניתוח אשפוז יום