מכרז פומבי מס' 08/2021 – ייצור, הקמה והתקנה של עמדות אינטראקטיביות הכוללות מיצבי נגרות ומולטימדיה למרחב חושים במוזיאון הילדים לונדע