מכרז פומבי 5-8/21 שיפוץ מרפאת יוקנעם עילית של שירותי בריאות כלליתיחידה מחוז חיפהמועד אחרון לרישום למכרז 31.8.2021 עד השעה 1400סיור קבלנים 2.9.2021 בשעה 1530מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 14.9.2021 עד הש