מכרז פנימי/פומבי מספר 59/21 לתפקיד רכז נוער לנערים חרדים