מכרז בשיטת DBOT - הקמה ותפעול לתקופה ארוכה של מרכז ספורט ופנאי ביישוב