עבודות להנחת מקטעי צנרת דלק "12 תת"ק בפרויקט אשל- מישור רותם מקטעים 1+2 רציפות תפקודית