מכרז פנימי/פומבי לתפקיד פקח חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית