מכרז פומבי מס' 06/21 לאיתור מנהל/ת אגף אזורי תעשייה ופיתוח כלכלי הסתייםמסתיים היום בשעה 12:00