מכרז למתן שירותים טכניים ולוגיסטיים לעריכת מבחנים בידיעת השפה העברית ובדיקתם