הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד- חברת קרית ספר (דיור מודיעין) בע"מ