מכרז פומבי -012021 לתכנון ביצוע-התקנה-ואחזקת מערכות סולאריות לייצור חשמל על מבנה ציבור ברחבי מועצה מקומית עין מאהל