מכרז 7952 אספקה והתקנת ספרינקלרים בית מאירסדורף, קמפוס הר הצופים