מכרז לאספקת חוסם ורידים TOURNIQUET FLAT BLUE LATEX F