מכרז לאספקת מאגר מידע לניתוח יוממות ומערכת לאיתור התקהלויות