מכרז למתן שירותי תחזוקה ופיתוח מודלים וביצוע בדיקות תחבורתיות באמצעות מודלים (מכרז משלים)