מנהל-ת תכנית הדרך החדשה וכשירות תרבותית, במינהל הרווחה והשירותים החברתיים