מכרז לרכישה, אספקה והתקנה של ציוד, ריהוט ומיחשוב במוסדות חינוך