רכז/ת בינוי ותשתיות בחברה הכלכלית לפיתוח אור יהודה