-מכרז 01/2021 לאספקה והתקנה של מסכי לד לפרסום חוצות