טיפול בהליכי קול-קורא של הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים