מכרז לייצור ואספקת רכש מדידים לקוי עבודה מרת"ח     המשך...