מכרז פומבי להובלה, אספקה והתקנת מתקני משחקים וכושר בצפת