מכרז לאספקת שירותי הפעלת מטבחים - מפקדת חיל האוויר - 'ממח"א'     המשך...