למתן שירותי כביסה וגיהוץ למכון ויצמן למדע ספק/ים זוכה/ים