אספקת מכשיר NIR SPECTROMETE עבור מרכז מחקר דרום גילת במינהל המחקר החקלאי