טיפול ותחזוקת תפרי התפשטות מכל הסוגים בגשרים בשטח שיפוט עיריית חיפה