קול קורא למחקרים בנושא מגוון ביולוגי והגנה על המערכות האקולוגיות בסביבה הימית והחופית הקשורים לזיהום ים בשמן