מכרז להפעלת מכונות אוטומטיות לממכר משקאות ומוצרי מזון