מכרז לרכישת מערכת lnductively Coupled Plasma-ICP כולל שירותי תחזוקה והספקת ציוד ומתכלים