מכרז לקבלת שירותי אדריכלות להכנת תכנית פיתוח לביצוע בחוף הים