אספקת מכשירי מאוורר רוטורי ורדיאטור שמן עבור נתונים במשמורת חוקית בשירות בתי הסוהר