מכרז 23/2021- מכרז לתפקיד רכז/ת נוער במחלקת שותפויות בקהילה