אספקה, התקנה ותחזוקת מערכות אל פסק באתרי הביטוח הלאומי ברחבי הארץ