מכרז פומבי מספר 02/21 לאספקה והתקנה של מתקני ספורט לחדר כושר