תכנון ושיפוץ מערכות בקרה במערכות אלקטרומכאניות קיימות