עיריית רחובות,התקנת משחקי כושר, הצללות ומצעים בולמי נפילה