מכרז לביצוע תכניות הרצה ("פיילוטים") בתחום הסייבר עם אופציה לרכישת התוצרים